Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – Νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Στα πλαίσια του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του νέου ΕΣΠΑ (2021-2027), προδημοσιεύτηκαν τρεις νέες Δράσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Μέσα από τις Δράσεις αυτές θα χορηγηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδοτήσεις έως 60% για την ψηφιακή τους μετάβαση και ενίσχυση. Πρόκειται για τις πρώτες Δράσεις που οργανώνονται από το νέο ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000€.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί σε μία από τις τρεις Δράσεις, ανάλογα με το μέγεθος των επενδυτικών της σχεδίων. Το κατώτατο όριο επένδυσης για την πρώτη Δράση είναι 18.000€ και το ανώτατο όριο της τρίτης Δράσης είναι 1.200.000€. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται στη συνέχεια με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και θέλουν να επενδύσουν σε βασικές εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της Δράσης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€ και η υλοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 9 μήνες.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

  1. Δαπάνες εξοπλισμού: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κτλ.
  2. Δαπάνες λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κτλ.
  3. Δαπάνες για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση: συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

Διάβασε περισσότερα για τη Δράση 1

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας και θέλουν να επενδύσουν σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους και θα βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία. Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50.000€ και 650.000€ και για την ολοκλήρωση της επένδυσης δίνεται ένα χρονικό περιθώριο 15 μηνών.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν:

  1. Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κτλ.
  2. Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κτλ.
  3. Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

Διάβασε περισσότερα για τη Δράση 2

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ και θέλουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής. Ο ελάχιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται στα 200.001€ και ο μέγιστος στα 1.200.00€. Η ολοκλήρωση της επένδυσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των 18 μηνών.

Με τη Δράση αυτή καλύπτονται οι εξής κατηγορίες δαπανών:

  1. Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α.
  2. Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κτλ.
  3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κτλ.

Διάβασε περισσότερα για τη Δράση 3

Η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” σηματοδοτεί την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν συνολικά πόροι ύψους 26,2 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Share This Post

Θες να μαθαίνεις κάθε εβδομάδα όλα τα digital news;

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας