Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η δήλωση απορρήτου σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας www.dataspot.gr

Dataspot είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] | Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Καλλιθέας 60-Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης | Τηλέφωνο: (0030) 2310577037

2. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

-πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, για ποιο λόγο, με ποια νομική βάση, για  πόσο χρονικό διάστημα θα τα διατηρήσουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά καθώς και μια σειρά άλλων πληροφοριών, αλλά και να ζητήσετε αντίγραφό τους.

– διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε λανθασμένα στοιχεία σας ή να επικαιροποιήσετε στοιχεία σας που έχουν αλλάξει από τότε που τα συλλέξαμε.

– διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμος λόγος να τα διατηρούμε και να τα επεξεργαζόμαστε.

– περιορισμός επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα -εάν δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας- να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας.

– φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παραδώσει εσείς σε ηλεκτρονική μορφή σε άλλη εταιρία

– εναντίωση: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση το έννομο συμφέρον μας.

– ανάκληση συγκατάθεσης: εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

– καταγγελία σε εποπτική αρχή: έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, [email protected]), εάν θεωρείτε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το νόμο. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που ορίζονται παραπάνω, παρακαλούμε στείλτε μας email στο [email protected]

Δεν θα χρειαστεί να χρεωθείτε οτιδήποτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό ή μπορούμε να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμά σας. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας για να επιταχύνουμε την απάντησή μας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Κάποιες φορές μπορεί να μας πάρει περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή εάν έχετε υποβάλει διάφορα  αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, [email protected]). Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες αν θα επικοινωνήσετε μαζί μας πρώτα αν έχετε ένα παράπονο, έτσι ώστε να μπορούμε να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε για εσάς.

3. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Προσωπικά δεδομένα είναι  κάθε πληροφορία ικανή να ταυτοποιήσει ένα άτομο. Δεν περιλαμβάνονται ανώνυμα δεδομένα.

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα επικοινωνίας που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία μας στέλνετε είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κειμένου, μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης, ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας που μας στέλνετε. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας, για την τήρηση αρχείων και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Ο νόμιμος λόγος μας για την επεξεργασία αυτή είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι να απαντάμε σε επικοινωνίες που μας αποστέλλονται, να διατηρούμε αρχεία και να θεμελιώνουμε, να επιδιώκουμε ή να υπερασπιζόμαστε νομικές αξιώσεις. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή, για λόγους που αφορούν κάποια ιδιαίτερη κατάστασή σας (δείτε παρακάτω στην ενότητα «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ»).

Δεδομένα πελατών που περιλαμβάνουν δεδομένα που σχετίζονται με οποιεσδήποτε αγορές αγαθών ή/και υπηρεσιών, όπως το όνομα, τον τίτλο, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της διεύθυνσης παράδοσης, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία αγοράς και τα στοιχεία της κάρτας σας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για την παροχή των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει και για την τήρηση αρχείων τέτοιων συναλλαγών. Η νόμιμη βάση μας για την επεξεργασία αυτή είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας  και/ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας για  τη σύναψη  μιας τέτοιας σύμβασης.

Δεδομένα χρήστη που περιλαμβάνουν δεδομένα  σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μαζί με τυχόν δεδομένα που κοινοποιείτε για δημοσίευση σε λογαριασμούς μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα μας και να εξασφαλίσουμε την παροχή σχετικού περιεχομένου σε σας, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας μας, να διατηρήσουμε back-ups της ιστοσελίδας μας ή / και βάσεις δεδομένων και να καταστεί δυνατή η δημοσίευση και η διαχείριση της ιστοσελίδας μας. Νόμιμη βάση μας για την επεξεργασία αυτή είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι να διαχειριστούμε σωστά την ιστοσελίδα μας και την επιχείρησή μας. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή, για λόγους που αφορούν κάποια ιδιαίτερη κατάστασή σας (δείτε παρακάτω στην ενότητα «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ»).

Τεχνικά δεδομένα που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως η διεύθυνση IP σας, τα στοιχεία σύνδεσής σας, λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διάρκεια της επίσκεψης σε σελίδες στην ιστοσελίδα μας, προβολές σελίδων και διαδρομές πλοήγησης, λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για να αναλύσουμε  τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, για τη διαχείριση και την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, για να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας και να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής μας. Νόμιμη βάση μας για την επεξεργασία αυτή είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι να  διαχειριστούμε σωστά την ιστοσελίδα μας και την επιχείρησή μας, να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να προσαρμόσουμε τις αποφάσεις εμπορικής προώθησής της. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή, για λόγους που αφορούν κάποια ιδιαίτερη κατάστασή σας (δείτε παρακάτω στην ενότητα «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ»).

Δεδομένα μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν  δεδομένα σχετικά με  τις προτιμήσεις σας για τη λήψη μάρκετινγκ από εμάς και τους τρίτους μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να  σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε στις προσφορές μας, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις βραβείων και δώρων, για να σας εμφανίσουμε σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας περιεχόμενο και διαφημίσεις και να μετρήσουμε και να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της διαφήμισης. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι  πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, για την ανάπτυξή τους, την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και την προσαρμογή των αποφάσεων εμπορικής προώθησής της. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή, για λόγους που αφορούν κάποια ιδιαίτερη κατάστασή σας (δείτε παρακάτω στην ενότητα «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ»).

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πελατών, δεδομένα χρήστη, τεχνικά δεδομένα και δεδομένα μάρκετινγκ για να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις ιστότοπων (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων στο Facebook ή άλλες διαφημίσεις προβολής) και για να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που σας προβάλλουμε. Νόμιμη βάση μας για την επεξεργασία αυτή είναι τα νόμιμα συμφέροντα ανάπτυξης της επιχείρησής μας. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή, για λόγους που αφορούν κάποια ιδιαίτερη κατάστασή σας (δείτε παρακάτω στην ενότητα «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ»).

Ευαίσθητα δεδομένα

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα δεδομένα για εσάς. Τα ευαίσθητα δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ομάδες, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από το νόμο, ή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ μας και δεν μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση (για παράδειγμα, να σας παραδώσουμε αγαθά ή υπηρεσίες). Εάν δεν  μας παρέχετε τα ζητούμενα δεδομένα, ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε παραγγείλει, αλλά αν το κάνουμε, θα σας ειδοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για έναν εύλογα συμβατό σκοπό, εάν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για έναν άσχετο νέο σκοπό θα σας ενημερώσουμε εκ νέου και θα εξηγήσουμε τους νομικούς λόγους που μας επιτρέπουν να το κάνουμε.

Δεν διεξάγουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή οποιοδήποτε είδος αυτοματοποιημένου προφίλ.

4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Ενδέχεται να μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι προσωπικά σας δεδομένα απευθείας (για παράδειγμα συμπληρώνοντας  φόρμες στον ιστότοπό μας ή στέλνοντας μας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα ορισμένα δεδομένα από εσάς καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Παρακαλούμε δείτε την πολιτική μας για τα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό > cookies.

Ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τρίτους, όπως παρόχους αναλυτικών στοιχείων, όπως η Google, διαφημιστικά δίκτυα  όπως το Facebook, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, όπως η Google,  παρόχους τεχνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών πληρωμών .

5. NEWSLETTER / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Εάν έχετε εγγραφεί (ή πρόκειται να εγγραφείτε) στον κατάλογο των παραληπτών των ενημερωτικών μας δελτίων(newsletter), ενώ δεν είστε πελάτης μας τότε ο νόμιμος λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για την αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών είναι  η συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε, αφού διαβάσετε την παρούσα ενημέρωση και είστε σύμφωνοι με αυτήν.

Εάν είστε ενεργός πελάτης μας,  ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να σας  στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο προωθητικές ενέργειες, προσφορές, υπηρεσίες ή προϊόντα μας, σχετικά με αυτά για τα οποία είχατε ενδιαφερθεί ή αγοράσει. Ωστόσο,  μπορείτε να εναντιωθείτε στη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς ανά πάσα στιγμή είτε δηλώνοντας την αντίρρησή σας κατά τη στιγμή της πρώτης μας συναλλαγής, είτε και σε κάθε μήνυμα που θα λάβετε, στο οποίο θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο «απεγγραφή» ή «unsubscribe». Εναλλακτικά, εφόσον δεν επιθυμείτε την παραλαβή τέτοιων μηνυμάτων μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο [email protected].

Εάν εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών επικοινωνιών, αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ως αποτέλεσμα  άλλων συναλλαγών, όπως αγορές, καταχωρίσεις εγγύησης κ.λπ.

Σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για σκοπούς μάρκετινγκ,  χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

6. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες μας που μας παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία μας και παρατίθενται παρακάτω:

Πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και διαχείρισης συστημάτων.

Επαγγελματίες σύμβουλοι, όπως για παράδειγμα συνεργαζόμενοι λογιστές για την καταχώρηση φορολογικών δηλώσεων, δικηγόροι για την παροχή νομικών υπηρεσιών, τράπεζες για τη διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών μας, κλπ
Αρμόδιες αρχές (πχ Δ.Ο.Υ.), που απαιτούν από εμάς να αναφέρουμε τις δραστηριότητες μας.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα αντιμετωπίζουν σύμφωνα με το νόμο. Επιτρέπουμε σε αυτά τα τρίτα μέρη να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και έχουν δεσμευτεί απέναντί μας με γραπτές συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι εγγυήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία για να διασφαλίσουμε ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτό που παρέχεται εντός ΕΕ. Ως εκ τούτου:

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ως επαρκείς στο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ή Όταν χρησιμοποιούμε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του ΕΟΧ, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις ή κώδικες δεοντολογίας ή μηχανισμούς πιστοποίησης εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που έχουν στην Ε.Ε.

Εάν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω διασφαλίσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Θα έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση, τη μη επεξεργασία, την αποκάλυψη ή την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς  άδεια. Επίσης, επιτρέπουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν αυτά τα δεδομένα για να παρέχουν κάποια υπηρεσία ή να κάνουν κάποια εργασία που τους έχει ανατεθεί. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με  τις οδηγίες μας και πρέπει να τα διατηρούν εμπιστευτικά.

Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εφόσον είναι αναγκαίο, θα ενημερώσουμε εσάς και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για τυχόν παραβίαση.

9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν υπάρχει κάποια διάταξη νόμου που μας υποχρεώνει να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (όπως για παράδειγμα 10ετής διατήρηση στα φορολογικά παραστατικά).

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, πρόσθετα  και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις μπορεί να επιτρέψετε σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα σχετικά με εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου τους. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

11. COOKIES

Μπορείτε να διαχειρίζεστε την εγκατάσταση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας ή εναλλακτικά να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν οι ιστότοποι θέτουν ή αποκτούν πρόσβαση σε cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε τα cookies, λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα αυτής της ιστοσελίδας ενδέχεται να καταστούν απρόσιτα ή να μην λειτουργούν σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην ενότητα cookies.