Δημιουργία ιστοσελίδας Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) αποτελεί τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα, εκπροσωπώντας όλους τους κλάδους της ζωικής παραγωγής, (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία) πανελλαδικά.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) εμπιστεύτηκε στη Dataspot το σχεδιασμό και την πλήρη υποστήριξη της online παρουσίας του, δημιουργώντας μία λύση που συνδέει άμεσα & αξιόπιστα όλα τα μέλη του.

Σημείο επικοινωνίας

Η sek-greece.gr αποτελεί σημείο επικοινωνίας των μελών του, σχεδιασμένη σε δύο γλώσσες, ελληνικά & αγγλικά, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες να μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα το σκοπό, τη φιλοσοφία και τα επιτεύγματα του ΣΕΚ.

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστοσελίδας αποτελεί η δυνατότητα ανάρτησης άρθρων – απαραίτητο στοιχείο για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των μελών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Εύκολη διαχείριση

Η sek-greece.gr δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές της να μεταβάλουν, να τροποποιούν, να δημιουργούν και να αλλάζουν περιεχόμενο εύκολα, γρήγορα και χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, μέσω της ευέλικτης διαχείρισης ιστοσελίδας στα ελληνικά.

Features