• Επαγγελματικές σελίδες Facebook

Δημιουργία Facebook page Sp with love

Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο facebook / Συμπλήρωση πληροφοριών καταστήματος / Δημιουργία διαφημίσεων / Αναρτήσεις δημοσιεύσεων

Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο facebook & προώθηση της, με συστηματικές δημοσιεύσεις και στοχευμένες διαφημίσεις…