• Επαγγελματικές σελίδες Facebook

Δημιουργία Facebook Παιδούπολη Bebe

Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο facebook / Συμπλήρωση πληροφοριών καταστήματος / Δημιουργία διαφημίσεων / Αναρτήσεις δημοσιεύσεων

Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο facebook & προώθηση της εταιρείας και των προϊόντων της, με καθημερινές δημοσιεύσεις (προϊοντικές & γενικές), συμπλήρωση πληροφοριών, σύνταξη κειμένων προώθησης των προϊόντων και σχεδιασμός πρωτότυπων γραφικών.