• Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop)

Β2Β κατάστημα εκτυπώσεων b2bprint.gr

Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση Β2Β καταστήματος για εκτυπώσεις

Υ

λοποίηση Β2Β κατάστημα ψηφιακών & Offset εκτυπώσεων αποκλειστικά για επαγγελματίες γραφικών τεχνών. Μόνο οι ενεργοί πελάτες έχουν δυνατότητα για ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μπορεί κανείς να επιλέξει ποιότητα υλικών, ποσότητα να ανεβάσει αρχεία προς εκτύπωση. Η συγκεκριμένη εφαρμογή βοηθάει στην επιχείρηση να αυτοματοποιήσει τις παραγγελίες της χονδρικής και να υπάρχει μία βάση δεδομένων όπου μπορεί ο συνεργάτης πλέον να κάνει είτε νέα, είτε επαναλαμβανόμενη παραγγελία και να διατηρεί αρχείο.

www.b2bprint.gr