• Εταιρικές Ιστοσελίδες (sites)

Κατασκευή ιστοσελίδας Taxispro

Σχεδιασμός & κατασκευή δυναμικής responsive ιστοσελίδας. Παροχή φιλοξενίας ιστοσελίδας, Διαμόρφωση εικόνων και κειμένων. One Page Website

Η υλοποίηση της ιστοσελίδας www.taxispro.gr είναι άλλη μια από τις δουλειές που ολοκλήρωσε η ομάδα της Dataspot με την αφοσίωση και την προσοχή στη λεπτομέρεια που τη χαρακτηρίζει.
Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια δυναμική ιστοσελίδα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη μας, ενώ διαμορφώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλες εικόνες και κείμενα ως περιεχόμενο γι’ αυτό το σκοπό.

Τέλος, ακολουθώντας τις προσταγές της τεχνολογίας, χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, η τεχνική του Responsive Design, προσφέροντας αποδοτικότερη και πιο ευχάριστη περιήγηση στην ιστοσελίδα από χρήστες κινητών συσκευών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό της σύμφωνα με τις διαστάσεις και τον προσανατολισμό της εκάστοτε κινητής συσκευής.

www.taxispro.gr