• Επαγγελματικές σελίδες Facebook

Δημιουργία Facebook page Στρώματα Elvistrom

Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο facebook / Συμπλήρωση πληροφοριών καταστήματος / Δημιουργία διαφημίσεων / Δημιουργία Διαγωνισμού στο facebook

Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο facebook & προώθηση της, με συστηματικές δημοσιεύσεις, στοχευμένες διαφημίσεις και δημιουργία banner προώθησης προϊόντων…

https://www.facebook.com/ELVISTROM-122026157900244/